Bağlama Büyüsü Kimlere Yapılır? – Bağlama Büyüsü

İnsanlar arasında sihir olarak bilinen büyü, medyumlar aracılığıyla bir takım doğaüstü yöntemler ve nesneler kullanılarak mevcut durum üzerinde değişiklik oluşturulmasını sağlar.

Bu açıdan büyü yaptıran büyü yapılan kişinin fizyolojisi, psikolojisi ve davranışları üzerinde belli bir süreyle değişiklik meydana getirmek ister. Büyü yaptırmak için öncelikli olarak gerçek bir medyum hocadan destek alınmalıdır.

Aksi bir durumda yani gerçek medyum olmayan kişiden büyü yapılmasını istemek tesiri istenilenin tersine meydana gelmesine neden olabilir. Büyü yaptırmak isteyen kişi, büyünün tesirini görmek hedeflediği değişikliğe ulaşmak için doğru bir medyum hocadan destek almalıdır. Doğru bir medyum hoca hedefine hızlı ve doğru bir şekilde ulaşmak isteyen kişilerin ilk tercihi olmalıdır.

Hangi Konularda Büyü Yaptırılabilir?

Büyü yaptırmak isteyen her kişinin, büyü yapılan üzerinde değişiklik oluşturma amacı olduğunu söylemiştik. Bu nedenle yapılacak büyünün ne için ve ne amaçla yapılacağının bilinmesi, yapılacak büyü kadar önem taşımaktadır. Her büyü kendine bir yöntemle uzman medyum hocalar tarafından yapılmaktadır.

Büyü yaptırmak isteyen kişilerin genel olarak yaptırmak istediği büyü konuları:

  • Bağlama büyüsü
  • Soğutma büyüsü
  • Aşık etme büyüsü
  • Kısmet açma büyüsü
  • Kısmet kapatma büyüsü

​​​​​​medyum hocalar tarafından sıklıkla yaptırılan büyüler arasında yer alır. Büyülerin en çok bu konularda yapılması aslında insan ilişkilerinin bunlarla ilgili değişikliklere duyulan ihtiyaçlardan kaynaklanmaktadır.

Büyü Yapılırken İhtiyaç Duyulan Araç, Gereç ve Malzemeler

Büyünün amacına uygun olması için güvenilir bir medyumdan destek alınması gerektiğini belirtmiştik. Sadece doğru bir medyum tercihi büyüyün amacına ulaşması için tek başına yeterli değildir. Büyünün etkinliği arttırmak amacına en doğru şekilde ulaşması için birtakım araç gereç ve malzemeye ihtiyaç duyulur.

Bu malzemeler gerek büyü yaptırana gerekse büyü yapılacak olan kişiye ait herhangi birey olabilir. Kişisel eşya dışında doğada bulunan bir malzemenin de kimi büyülerin tesiri için gerekli olduğunu bilmek gerekir. Büyünün her aşamasında medyumun büyü için ihtiyaç duyduğu malzemelerin eksiksiz temin edilmesi gerekir. Büyü konusuna göre medyumların sıklıkla kullandığı malzemeler arasında saç teli, mendil, toprak, su, mürekkep vb. yer almaktadır.

Gerçek Aşk Büyüleri
Bağlama Büyüsü Kimlere Yapılır?

Büyü Yapılmasında Duaların Etkisi

Büyülerin etkisinin arttırılması için duaların büyük bir öneme sahip olduğunu söylemek gerekir. Gerçek medyumun büyü tesirinde kullanmış olduğu en etkili araç duadır. Çünkü dua, insanla Allah arasındaki tek iletişim aracıdır. İnsanlar isteklerini, şikayetlerini dua aracılığıyla Allah’a iletirler. Duanın Allah ile kul arasındaki önemiyle büyü açısından önemini bu nedenle benzerlik gösterir. Yapılacak her bir büyü için farklı duaların tesir edeceğini ve büyüyün amacına kolay ulaştığını medyumların daha önce yaptığı büyülerden kolaylıkla anlaşılabilir.

Medyumların konusuna göre farklı olmak üzere sıklıkla kullandıkları dualar:

  • Ayetel Kürsi
  • Cin suresi
  • Fatiha suresi
  • Kevser suresi
  • Fil suresi sayılabilir.

Büyü için sıklıkla kullanılan bu dualarla büyü tesirine yönelik başka duaların da medyum hocalar tarafından kullanıldığını söylemek gerekir.

Bağlama Büyüsü Ne İçin Yapılır?

Bağlama büyüsü adından da anlaşılacağı üzere kadın ve erkek arasında mevcut olan soğukluğu tersine çevirmek için birbirine ısınması için yapılan etkili bir büyü çeşididir. Bu büyüyü yaptırmak isteyenlerin değişiklik gösterdiğini söylemek gerekir. Çünkü evli iki eş arasında oluşan soğukluğu gidermek hem eşler için hem de eş ebeveynleri için büyüyü yaptırma ihtiyacını ortaya koyabilmektedir.

Kadın ve erkek arasındaki soğukluk kimi zaman buna üzülen bir komşu veya arkadaş tarafından da yaptırılabilir. Bu büyünün yapılması için kadın ve erkek her ikisine ait bazı malzemelerin büyü yapan medyumda bulunması gerekir. Medyum hoca aradaki soğukluğu tersine çevirecek bağlama büyüsü kimlere yapılır? Bir takım dualar ve kişilere ait malzemelerle büyüyü yapar.

Büyünün tesir etkisini görmek kişiden kişiye ve yapılan büyünün tesir oranına göre kısa veya uzun sürebilir. Büyü tesirinin zaman alması büyüt yaptıran kişiyi karamsarlığa düşürmemelidir. Çünkü büyü doğru malzeme, doğru dua ve doğru kişiler için yapılmışsa uzun sürede olsa tesiri ortaya çıkacaktır.

Soğutma Büyüsü Ne İçin Yapılır?

Bağlama büyüsünün tam tersi olarak bilinen bu büyünün birbirine bağlı iki eş, sevgili, nişanlı veya aile bireylerinin mevcut bağlılığını ortadan kaldırmak için yaptırılır. Soğutma büyüsünü yaptıracak olan kişi genel olarak bireyler arasındaki bağlılığı çekemeyen, hazmedemeyen mevcut durumu kabullenemeyen her kişi tarafından yapılabilir.

Soğutma büyüsü insan ilişkilerine yönelik yapılabildiği gibi kişi mekan ilişkisine göre de yapılabilir. Yani kişi bir ev veya şehre bağlı ise kişinin bu ev veya şehirden soğuması için de soğutma büyüsü yapılabilir. Bu açıdan medyumlar tarafından soğutma büyüsü, bağlama büyüsünden daha geniş olarak değerlendirilir.

Aşık Etme Büyüsü

Birine karşı ilgi duyan erkek veya bayanın karşılık alamadığı durumlar karşısında diğer kişinin kendisine ilgi duymasını, aşık olmasını sağlamak amaçlı büyü aşık etme büyüsüdür. Bu büyüyü yaptırmak isteyen kişi bekar olabileceği gibi evli veya dul olması da söz konusu olabilmektedir. Büyünün yapılması için medyumlar kişinin medeni halinin önemli olmadığını belirtmektedir.

Yani kişi birini kendine aşık etmek istiyorsa evli, bekar veya dul olması önemli değildir. Bu büyüdeki amaç bağlama büyüsü kimlere yapılır? Aslında mevcut durumu kendi lehine çevirmektir. Büyüyü yaptıracak olan kişinin amacı karşıdaki kişiyi kendine aşık etmektir. Kişinin kendine aşık olması için büyü yaptıran kişi bu büyünün tesirini belli bir süre sonra gördüğünde kişi kendisine aşık olmuş olacaktır.

Bağlama Büyüsü Kimlere Yapılır?
Bağlama Büyüsü Kimlere Yapılır?

Kısmet Açma Büyüsü

Medyum hocalara kısmet açma büyüsü yaptırmak isteyen kişilerin, kısmetinin kapatıldığı ve bunun büyü ile yapıldığını söylediği görülür. Kısmet açma büyüsü yapan medyum kısmetin kapalı olmasının bir kısmının kısmet kapatma ile bağlantısı olduğunu kabul eder.

Bu durumda medyum kısmet açma büyüsü yapmadan önce kısmet kapatma büyüsünün tesirini ortadan kaldırmalıdır. Aksi takdirde kısmet açma büyüsü tesirsiz kalacak ve büyü amacına ulaşamayacaktır. Medyumlara kısmet açma büyüsü için daha çok evlilik yaşını aştığı halde evlenmeyen kadınların başvurduğu bilinmektedir.

Büyünün Ters Etki Göstermesi

Amacına uygun, güvenilir medyumlar tarafından doğru bir şekilde yapılmış bir büyünün ters etki göstermesi imkansızdır. Ancak büyü amacı dışında ve güvenilir olmayan kendini medyum olarak tanıtan kişilerce yapılması büyünün ters etki göstermesine neden olabilecektir. Büyü yaptırmış kişilerin böyle bir durumla karşılaştığında güvenilir bir medyuma giderek büyünün bozulmasını istemelidir. Ters etki gösteren bir büyünün telafisi güç sonuçlar doğurmadan etkisiz hale getirilmesi çok önemlidir.

Büyü Yapmak, Yaptırmak Günah mı?

Toplum içerisinde bazı kesimlerce büyü yapmanın veya yaptırmanın günah olduğu düşünülmektedir. Amacına uygun yapılmış ve kötü bir sonuç ortaya çıkarmayan hiçbir büyünün günah olmadığını önemle bilinmedir. Zaten büyü yapılmasındaki amaç insanlar arasındaki olumsuz davranışların olumlu hale getirilmesi söz konusudur.

Bu nedenle büyü yapılırken hiç kimsenin bir günahla karşılaşması veya günaha ortak olması söz konusu olmayacaktır. Siz de belli bir konuda büyü yaptırmak istiyorsanız hemen uzman medyum hocalardan destek alabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir