Bağlama Büyüsü Sevgililere Yapılır Mı?

Büyü, medyum hocalar tarafından birtakım metafizik yöntem ve bir takım malzemeler kullanılarak farklı dualarla bütünleştirilen ve insan üzerinde bir durumum değişikliğini sağlayan uygulamalardır.

Büyünün insanlık tarihiyle yaşıt olduğunu söylemek doğru olacaktır. İnsanlık tarihinde daha önceleri bu işlemleri yapanlar büyücü olarak biliniyor olmasına rağmen günümüzde bu işlemler medyum hocalar tarafından yapılmaktadır.

Büyü yaptırma ihtiyacı olan her kişinin dikkat etmesi gereken en önemli husus şüphesiz gerçek, işini bilen güvenilir medyum hocalardan destek alması gerektiğidir. Çünkü günümüzde medyum olduğunu belirten ancak bu işle ilgili uzaktan yakından alakası olmayan pek çok art niyetli insanlar bulunmaktadır. Bu duruma dikkat edilmesi büyük önem arz etmektedir.

Medyumların Yaptığı Büyüler Hangileridir?

Büyünün, yaptırılan insan üzerinde yapıcı etkileri dikkate alındığında, birçok konuda büyü çeşidinin olduğunu söylenebilir. Her bir büyünün amacının farklı olması, insanların birçok konuda büyü yaptırmasına olanak tanımaktadır.

Medyum hocalardan büyü yaptırmak isteyen kişiler öncelikli olarak kime ve ne için büyü yaptırmak istediğini belirtmesi gerekir. Böylelikle medyum hoca talebinize en uygun büyünün hangisi olduğuna karar verecek ve bu büyünün yapılmasını sağlayacaktır. Büyü için medyum hocalardan en çok talep edinen büyü çeşitleri:

 • Bağlama büyüsü
 • Kısmet büyüsü
 • Soğutma büyüsü
 • Ayırma Büyüsü
 • Aşık etme büyüsü
 • Eve bağlama büyüsü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Her büyünün kimlere yapılabildiğini, kimlerde tesir edebileceğini medyum hocalardan öğrenmeniz mümkündür.

Bağlama Büyüsü Nedir?

Bağlama büyüsü, medyum hocalardan yapılması en çok istenilen büyü çeşididir. Bu büyünün genel olarak karı-kocanın, birbirini seven iki sevgili arasında daha samimi, daha sıcak ve bağlılık oluşturması amacıyla yapılmaktadır.

Bağlama büyüsü karı kocadan veya sevgililerden birinin yapmak istemesinin yanında bu kişilerin ebeveynleri tarafından veya yakın arkadaşları tarafından da yapılabilmektedir.

Bu büyünün yapılma amacı birbirine bir gönül bağı olan kişiler için yapılıyor olması kim tarafından yapıldığı önemini ortadan kaldırır. Ancak büyü için doğru ve güvenilir medyum hocadan destek almak bu büyünün tesiri açısından önem taşımaktadır.

Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır?

Bağlama büyüsü yaptırmaya karar veren her kişi öncelikli olarak güvenilir bir medyum hocaya danışmalı tüm desteği işin uzmanından almalıdır. Medyum hocanın bağlama büyüsü yaptırılmak istenen kişilere ait bir takım bilgilere ihtiyaç duyacağını unutmayın. Büyü yaptırılacak kişilerin birtakım bilgilerinin yanında kişilere ait bazı kişisel eşyaların da bağlama büyüsü için gerekli olduğunu unutmayın.

Bağlama büyüsünün yapılacağı kişiye ait bilgiler ve medyum hocanın talep ettiği kişisel özel eşyaların temin edilmesi sağlandığında medyum hoca büyüyü yapmak için çalışmaya başlayacaktır. Medyum hoca bu büyüyü yaparken bir takım duaları kullanarak büyünün tesirini arttırmaktadır.

Bağlama büyüsü yapan medyum hoca size bu büyün yapıldığı nesneleri vererek büyünün işlevini yerine getirmesi için size telkinlerde bulunacak. Medyum hocanın yönlendirmesine dikkat edildiğinde bağlama büyüsü kısa sürede etkisini gösterecektir.

Sevgililer İçin Bağlama Büyüsü Yaptırmak

Sevgililer İçin bağlama büyüsü, medyum hocalardan en çok talep edilen ve tesiri kısa sürede görülen büyü çeşididir. İki sevgili yani birbirini seven, aralarında gönül bağı olan kız ve erkekler için, erkek veya kız tarafından bazen de bu kişilerin aileleri tarafından yapılan bu büyünün medyum hocalar tarafından yaptırılması gerekir.

Bu iki kişi arasında sonradan ortaya çıkmış soğuk davranışların tersine çevrilerek birbirine daha sıcak bakmalarını ve bağlı kalmalarını sağlamak için bağlama büyüsü sevgililere yapılır mı? Yaptırılmaktadır. Büyü yaptırıldıktan sonra bu kişiler arasındaki soğukluk tamamen ortadan kalkacak ve soğukluğun yeri birbirine sıkı sıkıya bağlı sevgiliye bırakacaktır.

Bağlama Büyüsü Akrabalara Yapılır mı?
Bağlama Büyüsü Sevgililere Yapılır Mı?

Büyü Yaptırmak İçin Neler Gerekiyor?

Büyü yaptırmak için yazının başında da değinildiği gibi öncelikli olarak bir medyum hocadan destek alınmalıdır. Çünkü medyum hoca günümüz koşullarında büyü işini yapabilecek tek kişidir.

Sağlam, güvenilir bir medyum hocadan destek alınıyorsa geri kalan diğer şeyler, büyü yapılacak kişilere ait özel şahsi eşyalar veya diğer şeylerdir. Medyum hoca zaten büyü için gereken malzeme veya diğer kişisel eşyalar hakkında sizi bilgilendirecektir. Genel olarak büyü yaptırmak isteyenlerden medyum hocalar tarafından istenilen malzemeler veya kişisel eşyalar:

 • Elbise
 • Kalem
 • Toplu iğne
 • Saç teli
 • Çorap, mendil g​ibi malzemelerdir.

Bunun dışında medyum hocanın kendi imkanları ile büyüyü tamamlayan ve kendisinin büyüye dahil ettiği diğer malzemeler de bulunmaktadır. Her bir malzeme medyum hoca tarafından özenle büyüye ilişkin olarak bir araya getirilir ve büyü bu şekilde vücut bulur.

Büyülerin Tesiri Ne Zaman Ortaya Çıkar?

Büyülerin tesirinin ne zaman ortaya çıkacağını tam olarak söylemek doğru olmaz. Çünkü büyü yapılan kişilerin durumunun ne olduğu, büyünün tesirini göstermesi gereken zamandan daha uzun sürmesine neden olabilmektedir.

Bununla beraber büyünün tesir gücünün tesir etkisi büyüyü yapan medyum hocanın tesir etme gücüne ilişkin kullanmış olduğu malzeme, metafizik yöntem ve dualar da büyünün tamamlayıcı öğeleri olduğundan her yapılan büyünün anında tesir göstermesini beklemek yanlış olacaktır.

Ancak büyünün tesir etme gücüne bağlı olarak ilk günden itibaren büyü yapılan üzerindeki mevcut davranış değişiklikleri üzerinden kolaylıkla görülebilir. Böylelikle büyünün tesir edip etmediği, büyünün tamamen tesir etmesi için ne kadarlık bir zaman sürecine ihtiyaç olduğu çok kolay bir şekilde öğrenilebilir.

Büyü Bozma Nedir? Ne İçin Yapılır?

Kimi insanların büyü bozma konusunda medyum hocalara müracaat ederek destek talep ettikleri görülmektedir. Büyü bozmanın da aslında bir büyü yapma çeşidi olduğunu hemen belirmek gerekir. Çünkü bir büyünün bozulması ancak o büyünün bozulması için yapılacak yeni bir büyüye bağlıdır.

Büyü bozdurma için medyum hocaya başvurulduğunda, medyum hocaya hangi konuda sıkıntı yaşanıldığının ve hangi konuda destek alınması istenildiğinin belirtilmesi gerekir. Böylelikle medyum hoca üzerinizdeki büyüyü bozmak için en iyi büyü bozma reçetesini hazırlayacak ve mevcut büyü, medyum hocanın yapacağı büyü ile doğrudan bozulmuş olacaktır.

Büyü Ters Etki Yapar mı?

Kimi büyü yaptıran kişiler, büyü yaptırdığı medyum hocaya büyünün ters etki yaptığını, durumun istenilen aksine seyir aldığıyla müracaat etmektedir. Bu durum eğer ters etki yaptığı düşünülen büyünün kısa sürede fark edilmesi kolaylıkla çözümlenecek bir durumdur. Ancak üzerinden uzun zaman geçilmesi işi biraz zorlaştırabilir.

Ancak işin zorlamış olması çözülemez olarak düşünülmemelidir. Çünkü medyum hoca hemen işe konularak büyünün ne için ters etki yaptığını tespit edecek ve çözüme ilişkin gerekiyorsa büyüyü yenileyecektir. Böylelikle ters etki yapan büyünün etkisi ortadan kaldırılacak ve durum düzeltilecektir.

Büyünün Bireyleri İyileştirilmesi Açısından Önemi

İnsan ilişkilerinin düzenlenmesinde tartışılmaz bir yere ve öneme sahip olan büyünün, gerek toplum gerekse birey açısından önemi tartışılmaz bir gerçektir. Çünkü büyü, bozulan insan ilişkilerini düzeltici bir etkiye sahiptir.

Bu nedenle büyü, bireyin özellikle psikolojisi üzerinde ve diğer davranış mekanizmaları üzerinde doğrudan iyileştirici bir reçete niteliği taşıdığı bilinmelidir. Büyü bir reçete ve medyum hoca ise bu reçeteni ortaya koyan en doğru hekimdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir