Eve Bağlama Büyüsü Nedir? – Eve Bağlama Büyüsü

Büyünün insan yaşamındaki önemi, büyü yaptırma ihtiyacı ortaya çıktığında belli olmaktadır. Büyü ihtiyacının ortaya çıkması ise günlük yaşamda insanlar arasında istenmeyen veya olması istenen durumların varlığı ile belli olmaktadır. Bir durum veya olayla ilgili büyü yaptırmak için öncelikli olarak büyünün kime ve hangi duruma yönelik yapılacağının iyi bilinmesi gerekir.

Çünkü durup dururken büyü yapmak veya yaptırmak pek ala mantıklı olmayacaktır. Büyü işinin her kişi tarafından yapılması da mümkün olmadığından büyü yaptırmak için bu işi bilen medyum kişilere yaptırılması gerekir. Büyü yapma ile ilgili ilk başvurulacak kişiler medyumlar.

Medyumlar büyü ile ilgili bir takım ruhani tılsımları çeşitli dualarla bir araya getirilerek büyü yapılan kişi üzerinde etki oluşturmaktadır. Bu etki büyünün tesiriyle kendini gösterip arzu edilen davranış ve durum değişikliği sağlanır.

Hangi Büyünün Yapılacağının Bilinmesi

Büyü yaptırmak isteyen kişinin büyüyü kime ve ne için yaptıracağının bilinmesi gerektiğini yukarıda belirtmiştik. Büyü yapılacak kişi belli ise sıra hangi duruma ve davranışa yönelik büyü yapılmasına gelmektedir. Büyü yaptırmak isteyen kişi, yaptıracağı büyünün ne olduğunu bilmeyebilir.

Hangi büyünün yapılacağının bilinmemesi doğaldır. Duruma yönelik yapılacak büyünün hangisi olduğunu öğrenmek için büyü yaptıracağınız medyumdan bilgi alabilirsiniz. Medyum büyü işinin ustası olduğundan kişiye yapılacak büyü çeşidini kolaylıkla tespit edecektir.

​​​​​​Büyü Çeşitleri Nelerdir?

Büyü yaptırmak isteyen kişilerin pek çok konuda medyumlara başvurduğu bilinmektedir. Peki, büyü işinin ustası medyumlarca yapılan büyü çeşitleri nelerdir? Bu sorunun yanıtı bir açıdan büyü yaptırmak isteyenlere rehber olacaktır. Medyumlar tarafından en çok yaptırılan büyüler şu şekilde sıralanabilir:

 • Kısmet büyüsü
 • Bağlama büyüsü
 • Ayırma büyüsü
 • Aşık etme büyüsü
 • Soğutma büyüsü

Büyü çeşitlerinin bunlarla sınırlı olmadığını, medyumlar tarafından en çok yaptırılan büyülerin sayılan büyüler olduğunu bilinmektedir.

Eve Bağlama Büyüsü Nedir?
Eve Bağlama Büyüsü Nedir?

Büyü Yaptırmak İçin Kullanılan Malzemeler

Medyumlar aracılığıyla yapılan büyüler için birtakım objeler kullanılmaktadır. Bu objeler her büyü çeşidi için farklılık göstermektedir. Büyü için kullanılan objelerin amacı büyünün doğru kişi üzerinde yapılması ve daha çabuk tesir göstermesini sağlamaktır.

Büyü yaptırmak isteyen kişi medyuma başvurduğunda medyum hoca büyü için gerekli olan objeleri ve diğer detayları belirtecektir. Yani büyü yaptırmak isteyen kişi, büyü yapılacak kişiye ait bir takım objeleri temin etmesi gerekir. Büyüler için medyum hocalar tarafından en çok talep edilen objeleri şu şekilde sıralamak mümkün:

 • Saç teli
 • İdrar
 • Mendil
 • Elbise
 • Çorap
 • Bıçak
 • İğne

Medyum hocalar hangi büyünün yapılacağına karar verdikten sonra büyü yatırmak isteyenden yukarıda sayılan ve benzeri malzemeleri istemektedir.

Eve Bağlama Büyüsü Kimlere Yapılır?

Büyülerim duruma ve kişiye göre çeşitlendiğini medyum hocalar belirtmektedir. Büyü çeşitleri arasında medyum hocalardan en çok talep edilen büyü çeşidi, eve bağlama büyüsüdür. Birçok kişi eve bağlama büyüsü nedir? Kimlere yapıldığını merak etmektedir. Hemen belirtelim eve bağlama büyüsü, genel olarak eşler arasında veya eve bağımlılığı olmayan diğer aile bireylerine yönelik yapılmaktadır.

Bağlı olduğu eve uğramayan, evi boş veren bir kocaya veya kadına evlenme büyüsü yapılacağı gibi eve bağlı olduğu halde sonradan ev ile bağını koparan kişilere de eve bağlama büyüsü yapılabilir. Büyünün büyü yapılacak kişiye sağlam bir şekilde tesir etmesi için büyüyü yaptırmak üzere başvurduğunuz medyum hocadan doğru bilgi alınabilir.

Büyünün Tesir Ettiğini Nasıl Anlaşılır?

Medyum hocalar aracılığıyla yapılan büyünün tesiri, büyü yaptıran tarafından oldukça merak edilmektedir. Büyü yatıranın bu merakını gidermesi için büyü yapılan kişinin davranışlarındaki değişiklikle kolay bir şekilde gözlemlenebilir.

Eve bağlı olmayan kişiye yapılan büyü tesiri, kişinin eve bağlı hareketler sergilemesinden, büyü öncesi boş vermişliğin yerine ev ortamına bağlı olmasından kolaylıkla anlaşılabilir.

Büyü yapıldıktan sonra tesir etkisinin anlaşılması için belli bir zaman geçmesi gerektiği unutulmamalıdır. Çünkü hiçbir büyü anlık olarak tesir etmez. Bir büyünün tesir etmesi için büyü yatıranın sabırlı olması gerekir.

Büyünün Ters Etki Göstermesi Nedir?

Her büyü işin profesyoneli olan medyum hocalar tarafından yapılmalıdır. Çünkü büyülerin yapılması uzmanlık gerektiren medyum hocaların işidir. Medyum hocalar dışındaki kişilere yaptırılan büyülerin amacına ulaşması mümkün olmadığı gibi ters etki yapması da söz konusu olabilmektedir.

Büyünün ters etki yapması ihtimalini ortada kaldırmak için hangi büyü olursa olsun muhakkak bir medyum hoca tarafından yapılmalıdır. Büyü işiyle alakası olmayan kişilerin yapacağı büyüler ters etki yaptığında mevcut durumdan daha kötü sonuçlarla karşı karşıya kalınacağının bilinmesi gerekir.

Üzerinde Büyü Olmak Nedir?

Medyum hocalara danışıp büyü yaptırmak isteyen insanların zaman zaman üzerinde büyü olduğunu söylemesi sıkça karşılaşılan bir durumdur. Üzerinde büyü olmakla kasıt kişinin kendi hal veya hareketlerinde istemsiz davranışlar olduğunu, istenilmeyen davranışlara yöneldiğini belirtmesidir.

Üzerinde büyü olup olmadığını, başkaları tarafından kendisine büyü yapılıp yapılmadığının doğru bir şekilde anlaşılması için uzman medyum hocalara danışmak gerekmektedir. Medyum hoca bir takım işlemler yaparak üzerinde büyü olan kişinin üzerindeki bu büyüyü tespit eder ve tesirsiz kılmak için büyü bozma büyüsü yapar. Böylelikle kişi üzerinde varsa bir büyü, tesirini yitirecek ve üzerindeki büyü kalkmış olacaktır.

Büyü Bozma Nedir?

Büyü bozma birçok insanın medyum hocalardan talep etmiş olduğu bir işlemdir. Peki, büyü bozma nedir? Büyü bozma, yapılmış olan bir büyünün tesirini kırmak, ortadan kaldırmak için uzman medyum hocalar aracılığıyla yeni bir büyü işlemi yaptırmaktır. Büyü bozdurma işleminin yapılması için ilk ve en önemli önemli öncelik gerçekten bir büyünün yapılmış olduğunun tespit edilmesidir.

Büyü yapılmamış bir kişiye büyü bozma işlemi yapılamayacağı gibi kişi üzerinde olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Mevcut büyünün yapıldığı uzman medyum hoca tarafından tespit edildiğinde, mevcut büyünün tesiri azaltacak ve ortadan kaldıracak bir büyü yapılır. Böylelikle mevcut büyünün kısa bir süre sonra tesirsiz kalması, etkisinin ortadan kaldırılması sağlanacaktır.

Büyünün İnsan İlişkilerindeki Önemi?

Büyünün istenilen veya istenilmeyen durumları ortadan kaldırmaya yönelik olarak yapıldığı göz önüne alındığında, insan ilişkilerinde yapıcı bir özelliğinin olduğunu söylemek gerekir. Büyülerin daha çok istenilen olumlu sonuçlara yönelik olarak yapılması da eve bağlama büyüsü nedir? İnsan ilişkilerinde ne denli önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir.

Büyü yaptırmak için başvurulan medyum hocaların aslında insan iyileştiren birer hekim olarak görülmesi, büyünün de insan iyileştiren bir ilaç olarak kabul edilmesi en doğru ifade olacaktır. Günümüz şartlarında insan ilişkilerinin sürekli olarak olumsuz yönde seyir alması büyünün yapıcı, kaynaştırıcı ihtiyacını çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

Büyü Yapma veya Yaptırmanın Günah Olduğu Düşüncesi

Toplum içerisinde genellik kazanmış büyü yaptırma veya yaptırmanın günah olduğu düşüncesi yanlıştır. Çünkü büyü yapılırken veya yaptırırken insanlar mevcut kötü durumların iyileştirilmesine yönelik bir düşünce ile hareket etmektedir.

Bir durumun iyileştirilmesi her hususta olduğu gibi büyü için de günah olarak kabul edilmemelidir. Bu nedenle toplum tarafından genel kabul görmüş bu düşüncenin çok yanlış olduğunun bilinmesi gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir